Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta La Fantana vode sprovodi se u potpunosti u skladu sa propisima Republike Srbije. Pored interne kontrole u sopstvenoj laboratoriji, redovnu kontrolu obavlja Zavod za javno zdravlje Kruševac.

Fizičko-hemijske i mikrobiološke analize vrše se redovno, za samo izvorište i za gotov proizvod. Voda se analizira u skladu sa propisima o kvalitetu prirodne mineralne vode.