Aparati za filtriranje vode - uslovi za instaliranje

Na kvalitet vode iz gradskog vodovoda utiču stare cevi, kojim voda „putuje“ do naših poslovnih i stambenih prostorija, što može dovesti do pojave rđe, peska, mulja i drugih nečistoća u vodi. Hlorisanje vode dodatno utiče na promenu ukusa vode. Rešenje za bolji kvalitet vode sa česme i njenu sigurnu upotrebu pružaju La Fantana aparati za filtriranje vode.

Za instaliranje ovog aparata na određenoj lokaciji, potrebno je da:

  • Voda sa česme na mestu postavke uređaja bude higijenski ispravna voda za piće.
  • Postoji mogućnost da se aparat direktno poveže na vodu sa česme. Aparat treba da se postavi u neposrednoj blizini dovoda vode (na primer kuhinja).
  • Na mestu instaliranja postoji električna energija (220V/50Hz).
  • Lokacija na kojoj će biti postavljen aparat ispunjava sve potrebne higijenske uslove.

Instaliranje i povezivanje aparata obavlja isključivo stručno tehničko osoblje kompanije La Fantana. Povezivanje se vrši putem creva koje se pomoću regulatora pritiska sa jedne strane priključuje na sistem filtera, a sa druge strane putem kontrolnog ventila na vodu sa česme.