Čist planinski vazduh

Čist planinski vazduh

Nedavno istraživanje sa Univerziteta Harvard po prvi put nalazi jasnu vezu između dugogodišnje izloženosti zagađenom vazduhu i velikog broja smrti obolelih od COVID-19. Istraživanje je pokazalo da visok nivo čestica PM 2.5 povećava rizik od razvijanja težeg oblika COVID-19 i doprinosi većoj stopi smrtnosti.*

Po statistici Svetske Zdravstvene organizacije zagađivači su odgovorni za:

29% slučajeva smrti ili bolesti raka pluća

19% slučajeva smrti ili bolesti akutnih respiratornih organa

24% slučajeva smrti usled nastanka srčanog udara

Smatra se da zagađenje smanjuje životni vek stanovništva u proseku 4 godine

 

PREDNOSTI NAŠIH PREČIŠĆIVAČA SU SLEDEĆE:

– ČIST VAZDUH (čist i svež vazduh iz koga su uklonjene opasne supstance i alergeni u cilju zaštite porodice ili kolega na poslu. Uređaji sa do 8 filtera)

– FINANSIJSKA ISPLATIVOST (uređaj se ne kupuje, ne odvajaju se velike sume novca već se plaća samo mesečna pretplata. Posle godinu dana, uređaj možete da vratite.)

– POGODNOST (u cenu je uključena redovna godišnja promena filtera)

– KONTROLA (Uređaj neprestano meri zagađenje u prostoriji. Daje upozorenja o kvalitetu vazduha i prisutnosti opasnih čestica, uz kontrolu parametara rada)

 

*(studiju sproveli istraživači iz School of Public Health of Chan sa Univerziteta Harvard u SAD-u, objavljeno u New York Times)

ZA PROSTORE DO 100m2  Model WHA-400
 • KAPACITET FILTRIRANJA (CADR) kotiran visoko na tržištu +CO2 senzori sa indikatorom za ventilaciju prostora
 • +2 seta sa po 4 filtera
 • Pred filtracija (filter koji blokira velike nečistoće)
 • Antialergijska filter barijera
 • HEPA H13 filter
 • Filter sa aktivnim ugljem
 • Jonizacija vazduha
 • Sistem detektovanje i odstranjivanje prašine iz vazduha
 • LED indikator kvaliteta vazduha
 • Merač vremena / Tajmer
 • Podesiva brzina ventilatora
 • Noćni režim rada, Automatski režim rada
 • CO2 senzor – analizira povišen nivo hemijskih jedinjenja i signalizira potrebu za ventilacijom i oksigenacijom prostora.(Nakon ventilacije, prečistač intenzivno radi da ukloni čestiče koje su ušle unutra).
 • Pored temperature i vlažnosti. Prečišćivač takođe prikazuje izmerene vrednosti mikroorganizama (mg)/m3 za PM 2.5. U AUTO režimu rada, prečišćivač radi jakim intenzitetom kada prepozna visok nivo PM 2.5 čestica. Uređaj povećava i održava zapreminu prečišćenog vazduha sve dok je potrebno da se smanji nivo PM 2.5 i ponovo vrati kvalitet vazduha na siguran nivo (plava boja).
 • VOC senzor detektuje gustinu ugljen dioksida. Automatski se uključuje upozorenje, u koliko se detektuje visoka koncentracija ugljen dioksida.
ZA PROSTORE DO 50m2  Model WHA-320
 • HEPA H13 filter
 • Filter sa aktivnum ugljem
 • Jonizator
 • Sistem za eliminisanje prašine iz vazduha
 • LED indikator kvaliteta vazduha
 • Merač vremena / Tajmer
 • Podesiva brzina ventilatora
 • Noćni režim rada
 • Automatski režim rada
 • Displej PM2.5 / temperature / vlažnosti (trenutno), Aktivira noćni režim rada, Uključeno / Isključeno,
 • Aktivira jonizator vazduha,
 • Programiranje vremena prestanka rada
 • Menja zapreminu vazduha