Prirodna mineralna voda

Poreklo i sastav vode

La Fantana je negazirana prirodna mineralna voda sa niskim sadržajem natrijuma i drugih rastvorivih mineralnih materija. Proizvodnju i flaširanje vode La Fantana obavlja u sopstvenoj modernoj fabrici, jedinoj u zemlji koja je namenski sagrađena za proizvodnju vode koja se puni u boce od 19 litara i distribuira pomoću water cooler aparata za vodu..


Saznajte više

Tehnološki proces

Tokom proizvodnog postupka ne dolazi do bilo kakve hemijske filtracije ili drugih tretmana koji utiču na kvalitet vode odnosno izmenu njenih karakteristika koje ima na samom izvorištu. Ovakav postupak omogućava da korisnik kao finalni proizvod dobija vodu u obliku i sastavu koji voda ima na izvorištu.


Saznajte više

kontrola-kvaliteta

Kontrola kvaliteta

Fizičko-hemijske i mikrobiološke analize vrše se redovno, za samo izvorište i za gotov proizvod. Pored interne kontrole u sopstvenoj laboratoriji, redovnu kontrolu obavlja Zavod za javno zdravlje Kruševac


Saznajte više

sertifikati-thumb

Sertifikati

Sanitarnu saglasnost za objekat za flaširanje La Fantana negazirane prirodne mineralne vode sa niskim sadržajem natrijuma i drugih rastvorivih mineralnih materija izdala je Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja i zaštite životne okoline 12. septembra 2006. godine pod brojem 530-2560/2006-04.


Saznajte više

boce-thumb

Boce

Voda se puni u polikarbonatne, povratne boce od 19 litara, koje su sterilizovane ozonom, jakim oksidantom sa garantovanim antibakterijskim dejstvom, što obezbeđuje savršenu mikrobiološku zaštitu. Nakon punjenja, boce se automatski zatvaraju čepovima, koji su takođe prethodno sterilizovani ozonom. Čepovi sadrže sledeće podatke: datum, sat i minut proizvodnje, serijski broj boce i rok upotrebe.


Saznajte više