Sanitizacija aparata za vodu

Redovno korišćenje aparata za vodu zahteva i redovnu sanitizaciju, čime se obezbeđuje konzistentnost kvaliteta vode i nesmetano funkcionisanje uređaja. Samo redovnim obavljanjem sanitizacije, La Fantana može da garantuje kvalitet vode koja se konzumira pomoću aparata za vodu i njeno korišćenje u sigurnim i higijenskim uslovima.

Sanitizacija podrazumeva čišćenje aparata, praćeno dezinfekcijom svih površina uređaja koje dolaze u kontakt sa vodom. Dezinfekcija ima za cilj uništavanje mikroorganizama.

Čišćenje i dezinfekcija uključuju:

  1. spoljašnjost i unutrašnjost aparata;
  2. rezervoare i sve cevi kroz koje voda prolazi;
  3. slavine.

Sanitizaciju obavlja stručno tehničko osoblje kompanije La Fantana pomoću ozon generatora, koji se koristi za dezinfekciju zbog antibakterijskih karakteristika ozona.