Savetodavna uloga prodajnog tima

Zajedno sa našim predstavnicima prodaje, utvrdite potrebe svoje kompanije ili domaćinstva, i pronađite najbolje rešenje za snabdevanje vodom za piće. Saslušaćemo vas, izvršiti analizu i preporučiti vam odovarajući paket usluga.