Sertifikati

Sanitarnu saglasnost za objekat za flaširanje La Fantana negazirane prirodne mineralne vode sa niskim sadržajem natrijuma i drugih rastvorivih mineralnih materija izdala je Sanitarna inspekcija Ministarstva zdravlja i zaštite životne okoline 12. septembra 2006. godine pod brojem 530-2560/2006-04.

Sertifikat o kvalitetu i higijenskoj ispravnosti La Fantana negazirane prirodne mineralne vode sa niskim sadržajem natrijuma i drugih rastvorivih mineralnih materija izdao je Zavod za javno zdravlje Kruševac pod brojem M94-06 od 08. januara 2007. godine.

La Fantana poseduje HACCP sertifikat za sisteme bezbednosti hrane koji je 27. novembra 2014. godine pod brojem MS204514 izdala sertifikaciona kuća MS Certification.

Prirodna mineralna voda La Fantana je zvanično priznata od strane Savezne Republike Nemačke kao prirodna mineralna voda u skladu sa nemačkim propisom o mineralnoj i stonoj vodi i direktivama Evropskog parlamenta. Pregled lokacije i hemijske i mikrobiološke analize sprovedene su od strane NSF International.