Powered by Smartsupp

Pravo na odustanak od porudžbine

Kupovina i prodaja koja se obavlja preko Web sajta podrazumeva da je između ugovornih strana zaključen ugovor na daljinu, te u tom smislu, Korisnik (tj. kupac) u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, ima pravo na odustanak od porudžbine (tj. ugovora), bez navođenja razloga, pod sledećimi uslovima:

  • da u roku od 14 dana od dana prijema robe/proizvoda pošalje La Fantani pismeno obaveštenje o odustanku od porudžbine (tj. ugovora) na obrascu koji se može preuzeti na ovom sajtu, ili na drugi nedvosmislen način;
  • obaveštenje o odustanku treba poslati na adresu: Patrijarha Dimitrija 12g, Beograd, Rakovica ili na e-mail adresu office@lafantana.rs

U slučaju odustanka u skladu sa stavom 9.1. ovog člana, Korisnik je dužan da vrati robu La Fantani ili licu ovlašćenom od strane La Fantane, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obaveštenje o odustanku. U slučaju odustanka u skladu sa stavom 9.1. ovog člana, La Fantana će Korisniku izvršti povraćaj uplate, u roku od 14 dana od dana prijema obaveštenja o odustanku. La Fantana zadržava mogućnost da odloži povraćaj uplate, dok ne dobije robu koju Korisnik treba da vrati ili dok Korisnik ne dostavi dokaz da je robu poslao La Fantani, u zavisnosti od toga šta prvo nastupi.

Povraćaj uplate biće izvršen na tekući račun Korisnika, bez obzira na sredstvo plaćanja koje je Korisnik koristio u prvobitnoj transakciji, za šta Korisnik daje izričitu saglasnost pristankom na ova Pravila i Uslove.

U slučaju odustanka u skladu sa stavom 9.1. ovog člana, Korisnik:

  • snosni isključivo direktne troškove vraćanja robe;
  • je odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Procenat umanjenja vrednosti robe utvrđuje ovlašćeno lice u La Fantani, te se za utvrđeni procenat umanjuje iznos koji se vraća Korisniku. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom Korisnika u tolikoj meri da se proizvod više ne može prodavati, odbiće se vraćanje cene i proizvod će biti vraćen Korisniku.

Kada je u pitanju isporuka proizvda namenjenih za ljudsku ishranu – hrana i piće, koji se dostavljaju zapečaćeni, Korisnik nema pravo odustanka od porudžbine proizvoda koji su otpečaćeni nakon isporuke.

Preuzmite obrazac za odustajanje od kupovine